Dnevne arhive: 14. Aprila 2009.

Slovenci naplatili humanitarnu pomoć koju su pružali BiH tokom rata

Početkom 1992. godine MUP BiH kupio je helikopter vrijedan 420.000 dolara koji je, zbog rata u BiH, ostao u Sloveniji. Tu ga i danas koristi slovenska policija a službena Ljubljana ne želi ga vratiti uz (nečuveno) obrazloženje da će helikopter zadržati kao kompenzaciju za financijsku pomoć i lijekove koje su tokom rata isporučili BiH. helikopter_policija

Čudna mjerila?!
Ne zna se o kakvoj je financijskoj pomoći riječ ali ako se misli na lijekove jasno je da se radi o humanitarnoj pomoći. Vlada ne prodaje lijekove (to rade firme) nego ih šalje kao humanitarnu pomoć. Bit humanitarne pomoći leži u činjenici da se ona daje besplatno nemoćnim i ugroženim ljudima ili društvenim skupinama. Zbog toga i postoje humanitarni fondovi i humanitarne ustanove.

Taj je institut poznat i u najprimitivnijim zajednicama gdje će selo seljaku kojem je uginula krava solidarno kupiti drugu. Sve je to poznato i slovenskim vlastima koje su BiH načinile mnogo štete i nepravde.

Prisjetimo se samo da Ljubljanska banka duguje stotine miliona maraka bosanskohercegovačkim štedišama i da su slovenske vlasti početkom rata proglasile prekobrojnim hiljade Bosanaca i Hercegovaca koji su do tada radili u Sloveniji.

Važniji od pravnog  je moralni aspekt. Slovenska oholost i lakomost (prva dva od sedam glavnih grijeha) tjeraju njihovu vlast da zarađuje na sirotinji. Moguće je da naplaćuju humanitarnu pomoć i Bangladešu, Darfuru, Afganistanu…

Sve to može donijeti novac ali nikako poštovanje. Ovakvim potezima slovenske vlasti a preko njih svi Slovenci, postaju u očima drugih egocentrični i nesimpatični.

Time su prosuli sav moralni kapital s kraja osamdesetih i početka devedesetih, kada su mnogi stanovnici bivše Jugoslavije govorili da se politički i kulturološki osjećaju ‘Slovencima’.

Mali narod može se mudrošću, moralom i poštovanjem drugih uzdići do velikog ali mu se lošim potezima ugled može smanjiti ispod geografskih dimenzija.

Nadam se da pratite medije (npr. TV) i onaj poznati animozitet, slovenački, spram svega balkanskog. Trenutno su na tapetu mnogi neriješeni sporovi sa npr. Republikom Hrvatskom (teritorijalne pretenzije-državne i ribolovne, recimo)!