Dnevne arhive: 12. Marta 2009.

Porez na dohodak u Bosni i Hercegovini

Porez na dohodak u Bosni i Hercegovini je regulisan entitetskim zakonima o porezu na dohodak. U Republici Srpskoj na snazi je Zakon o porezu na dohodak, kojim su propisane stope od 10% i 15%. U Federaciji BiH usvojen je Zakon o porezu na dohodak sa jedinstvenom stopom od 10%, a primjenjuje se od 1. januara 2009. god.  

Karakteristike Zakona o porezu na dohodak u FBiH su:

  • Jedinstvena stopa poreza od 10%
  • Lični odbitak od 300 KM mjesečno (od ukupnog mjesečnog neto dohotka se odbija 300 KM a ostatak se oporezuje)
  • Dodatni odbici za svakog izdržavanog člana porodice (supružnik, djeca, članovi uže porodice po prvoj liniji (otac, majka, djed, nena, unučad))
  • Porez se obračunava i uplaćuje u trenutku isplate plaće (dohotka), a na kraju godine se podnosi poreska prijava. Ukoliko je osoba u toku godine uplatila više poreza nego što je prikazano u poreskoj prijavi, stječe pravo na povrat.
  • Porezu ne podliježu stipendije, penzije, dohotci porodica šehida i poginulih boraca, invalida, socijalnih davanja, pomoći i slično…